ประกันภัยไทยวิวัฒน์ กับการใช้เทคโนโลยีการติดตามโทรศัพท์มือถือ

20130410004419-1

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) ถือได้ว่าเป็นบริษัทประกันภัยแรกๆ ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีการติดตามโทรศัพท์มือถือ สำหรับการจับคู่เจ้าหน้าที่กับความต้องการของลูกค้าเข้าด้วยกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับการนำมาใช้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท สร้างความอบอุ่นใจด้วยระบบ “Thaivivat Smart Solution”

โดยระบบบดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ในการติดตามทุกความเคลื่อนไหว ให้บริการเสริมด้วยระบบ Mobile Tracking ที่ส่งพิกัดตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ทราบถึงจุดเกิดอุบัติเหตุ หรือจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในสถานการณ์คับขัน ทำให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ตราบใดที่โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องนั้นเปิดใช้งานอยู่ และอยู่ในพื้นที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมไปถึง โดยตำแหน่งจุดเกิดอุบัติเหตุจะไปแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน ซึ่งทำให้สามารถส่งพนักงานออกไปให้บริการช่วยเหลือได้ ทันใจ ทันกาล และทันเวลา

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ ถือเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรก ที่ทำสัญญาร่วมบริการกับโรงพยาบาลกรุงเทพในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ เพื่อความรวดเร็วและให้ความช่วยเหลือได้ทันทุกเหตุการณ์ มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินช่วยอพยพคนเจ็บ รวมทั้งบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน (HEMS) โดยให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง