ประกันชั้น 2 พลัส, 3 พลัส, 3 ธรรมดา ขายดี

อันดับ 1 อัลลิอันซ์  ซีพี ประกันภัย 25%
อันดับ 2 เมืองไทยประกันภัย 21%
อันดับ 3 กรุงเทพประกันภัย 19%
อันดับ 4 เทเวศประกันภัย 14%
อันดับ 5 ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย
13%
อันดับ 6 อื่นๆ 8%

ประกันชั้น 1 ขายดี

อันดับ 1 กรุงเทพประกันภัย 27%
อันดับ 2 วิริยะประกันภัย 25%
อันดับ 3 ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย
19%
อันดับ 4 เมืองไทยประกันภัย 17%
อันดับ 5 MSIG ประกันภัย 8%
อันดับ 6 อื่นๆ 4%

มิสเตอร์อินชัวร์ดอทคอม
ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยเลขที่
5404023728

ใบอนุญาตทะเบียนการค้าเลขที่
3101203439087

ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัยได้ที่
สายด่วน กรมการประกันภัย โทร 1186

 
 
 

รายละเอียดความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

 
     
รถเก๋ง/ กระบะ 4 ประตู รถกระบะ 2 ประตู รถตู้
ราคา : 645 บาท ราคา : 967 บาท ราคา : 1,182 บาท
ราคาพิเศษ : 559 บาท ราคาพิเศษ : 850 บาท ราคาพิเศษ : 1,000 บาท
สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ

 

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ( พ.ร.บ. ) เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 2553

  ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
  ความเสียหายเบื้องต้น ( ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด )
  ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 15,000  บาท
  การเสียชีวิตหลังการได้รับรักษา 35,000  บาท

ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น
( ผู้ประสบภัยได้รับหลังการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย )

  ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 50,000 บาท
  กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ ( ไม่เกิน 20 วัน ) 200 บาท / วัน
  การเสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ , ทุพพลภาพ ไม่ว่าจะมีการรักษาหรือไม่ 200,000 บาท

หมายเหตุ :

- ชดเชยรายได้ 200 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 20 วัน (ฐานะคนไข้ใน)

- ความคุ้มครองสูงสุดรวมกันไม่เกิน 204,000 บาทต่อหนึ่งคน

- ความเสียหายรวมกันต่อครั้งไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง

- ความเสียหายรวมกันต่อครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง

 

 
 
 

อัตราค่าบริการต่อภาษีรถยนต์

 
  กรณีรถไม่เกิน 7 ปี กรณีรถเกิน 7 ปี
ค่าบริการต่อภาษี 150 150
ค่าจัดส่ง 50 50
ค่าใบตรวจสภาพรถยนต์ - 400
รวม 200 600
 

หมายเหตุ : 
กรณีรถเกิน 7 ปี  หากท่านมีใบตรวจสภาพรถยนต์อยู่แล้ว  ให้คิดอัตราค่าบริการตามกรณีรถอายุไม่เกิน 7 ปี
ราคานี้พิเศษ สำหรับท่านลูกค้าที่ได้ใช้บริการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และ ภาคบังคับ กับมิสเตอร์อินชัวร์ดอทคอมเท่านั้น