NEW ARRIVAL!! ประกันภัยชั้น 1 นพเก้า ซ่อมห้าง 9,999 บาท เท่านั้น ถูกที่สุด ถูกกว่าใคร

20141510100822-1

ใหม่สุดๆกับประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย สำหรับรถยนต์ TOYOTA , HONDA , ISUZU , NISSAN , CHEVROLET , MITSUBISHI ทั้งเก๋ง(110)และกระบะ(210) รับเฉพาะรถยนต์กลุ่ม 3 , 4 , 5 เท่านั้น ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก หรือ ค่าใช้จ่ายร่วมที่ลูกค้าต้องร่วมจ่ายใดๆ ไม่จำกัดระยะทางใดๆทั้งสิ้น รับประกันซ่อมห้าง สูงสุด 2-4 ปีเท่านั้น

**เงื่อนไขพิเศษ ต้องแนบสำเนาใบขับขี่พร้อมกัน ในเวลาทำประกันภัยเท่านั้น อายุ 30-50 ปี

**ต้องทำประกันภัยควบคู่กับ พ.ร.บ.กับไทยเศรษฐกิจเท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นประกันชั้น 1 พิเศษก่อนใครกับเรามิสเตอร์อินชัวร์ได้ที 082-4444862 , ไอดีไลน์ mr.insure ค่ะ