ประกันชั้น 2 พลัส, 3 พลัส, 3 ธรรมดา ขายดี

อันดับ 1 อัลลิอันซ์  ซีพี ประกันภัย 25%
อันดับ 2 เมืองไทยประกันภัย 21%
อันดับ 3 กรุงเทพประกันภัย 19%
อันดับ 4 เทเวศประกันภัย 14%
อันดับ 5 ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย
13%
อันดับ 6 อื่นๆ 8%

ประกันชั้น 1 ขายดี

อันดับ 1 กรุงเทพประกันภัย 27%
อันดับ 2 วิริยะประกันภัย 25%
อันดับ 3 ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย
19%
อันดับ 4 เมืองไทยประกันภัย 17%
อันดับ 5 MSIG ประกันภัย 8%
อันดับ 6 อื่นๆ 4%

มิสเตอร์อินชัวร์ดอทคอม
ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยเลขที่
5404023728

ใบอนุญาตทะเบียนการค้าเลขที่
3101203439087

ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัยได้ที่
สายด่วน กรมการประกันภัย โทร 1186

 
 
 

ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ( 2+ )

 

ความคุ้มครอง ประกันชั้น 2 พลัส

แบบประกัน 2 พลัส (2+)

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความ รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท)
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
รถยนต์ที่รับของแต่ละบริษัท ( 2 พลัส )

  รถเก๋ง  -  ไทยพาณิชย์ , เมืองไทย , เจ้าพระยา , ศรีเมือง , กรุงเทพ , MSIG, สินมั่นคง, มิตรแท้, เอเชีย, แอกซ่า

  รถกระบะ  -  ไทยพาณิชย์ , เมืองไทย , เจ้าพระยา , ศรีเมือง , MSIG (320,210 ยกเว้นรถตู้), สินมั่นคง, มิตรแท้, เอเชีย, แอกซ่า

  รถตู้  -  เจ้าพระยา , มิตรแท้ , เอเชีย, แอกซ่า, ศรีเมือง

 

 

 

เจ้าพระยาประกันภัย

 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

 ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

 ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

2,000

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

7,200

6,200

2,400

1,200

100,000

-

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

7,600

6,600

2,530

1,260

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ , ตู้ส่วนบุคคล
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 20 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน
**มีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษ 24 ชั่วโมง
**ยกเว้นการรับรถยนต์ Chevrolet และ รถยุโรปอื่นๆ

 

 
 
 

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

 

เก๋ง(เอเชีย)

 
 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 6 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

8,000

7,200

2,660

1,330

150,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

8,800

7,900

2,930

1,460

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,500

8,550

3,160

1,580

250,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

10,000

9,000

3,330

1,660

300,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

10,500

9,450

3,500

1,750

350,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

11,000

10,000

3,660

1,830

400,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

11,500

10,400

3,830

1,915

450,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

12,000

10,850

4,000

2,000

500,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

12,500

11,350

4,160

2,080

550,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

13,000

11,800

4,330

2,160

600,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

13,500

12,200

4,500

2,250

650,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

14,000

12,700

4,660

2,330

700,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

14,500

13,150

4,830

2,415

750,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

15,000

13,600

5,000

2,500

800,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

15,500

14,000

5,160

2,580

850,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

16,000

14,500

5,330

2,660

900,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

16,500

15,000

5,500

2,750

950,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

17,000

15,400

5,660

2,830

1,000,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

17,500

15,850

5,830

2,915

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 

เก๋ง(ยุโรป)

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 6 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,500

8,600

3,160

1,580

150,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

10,300

9,350

3,430

1,715

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

11,000

9,950

3,660

1,830

250,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

11,500

10,450

3,830

1,915

300,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

12,000

10,850

4,000

2,000

350,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

12,500

11,350

4,160

2,080

400,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

13,000

11,800

4,330

2,160

450,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

13,500

12,250

4,500

2,250

500,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

14,000

12,700

4,660

2,330

550,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

14,500

13,150

4,830

2,415

600,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

15,000

13,600

5,000

2,500

650,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

15,500

14,050

5,160

2,580

700,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

16,000

14,500

5,330

2,660

750,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

16,500

15,000

5,500

2,750

800,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

17,000

15,400

5,660

2,830

850,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

17,500

15,850

5,830

2,910

900,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

18,000

16,350

6,000

3,000

950,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

18,500

16,750

6,160

3,080

1,000,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

19,000

17,250

6,330

3,160

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862  และ 086-4066039

 
กระบะ

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,000

8,150

3,000

1,500

150,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,800

8,850

3,260

1,630

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

10,500

9,500

3,500

1,750

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 20 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน
**มีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษ 24 ชั่วโมง
**มีส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุกรมธรรม์
**คุ้มครองน้ำท่วม เพิ่มเบี้ยประกันภัย 500 บาท

 

 
 
 

โตเกียวมารีนศรีเมือง

 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 3 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

7,500

6,950

-

2,500

150,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

7,800

7,250

-

2,600

200,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

8,300

7,700

-

2,760

250,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

8,650

8,050

-

2,880

300,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

8,850

8,250

-

2,950

350,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

9,050

8,400

-

3,010

400,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

9,250

8,600

-

3,080

450,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

9,650

8,950

-

3,210

500,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

9,950

9,250

-

3,310

550,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

10,350

9,550

-

3,450

600,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

10,750

9,950

-

3,580

650,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

11,150

10,300

-

3,710

700,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

11,600

10,800

-

3,860

750,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

12,000

11,100

-

4,000

800,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

12,450

11,500

-

4,150

850,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

12,900

11,950

-

4,300

900,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

13,350

12,350

-

4,450

950,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

13,800

12,750

-

4,600

1,000,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

14,200

13,150

-

4,730

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 3 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

8,250

7,650

-

2,750

150,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

8,550

7,950

-

2,850

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

9,050

8,400

-

3,010

250,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

9,450

8,800

-

3,150

300,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

9,650

8,950

-

3,210

350,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

9,800

9,150

-

3,260

400,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

10,050

9,350

-

3,350

450,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

10,450

9,650

-

3,480

500,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

10,750

9,950

-

3,580

550,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

11,150

10,300

-

3,710

600,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

11,550

10,750

-

3,850

650,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

11,950

11,100

-

3,980

700,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

12,350

11,500

-

4,110

750,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

12,750

11,850

-

4,250

800,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

13,150

12,200

-

4,380

850,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

13,550

12,550

-

4,510

900,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

13,950

12,950

-

4,650

950,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

14,350

13,250

-

4,780

1,000,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

200,000

14,750

13,700

-

4,910

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ , ตู้ส่วนบุคคล
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 20 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน
**ตรวจสภาพรถยนต์ กรณีเลือกทำทุนประกันภัย ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป
**ชำระเงินสดเข้าบริษัทประกันภัยในวันแจ้งงาน 
 
 

เทเวศประกันภัย

  เก๋ง  
 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

 ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

7,300

6,400

2,430

1,215

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

7,900

6,950

2,630

1,315

200,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

7,800

6,850

2,600

1,300

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

8,300

7,350

2,760

1,380

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 
     
  กะบะ  
 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

 ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

8,300

7,350

2,760

1,380

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

8,900

7,900

2,960

1,480

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 
     
  รถยุโรป (รถเก๋งกลุ่ม2)  
 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 6 งวด

 

 

ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

8,800

7,800

2,930

1,460

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

9,400

8,400

3,130

1,560

200,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

9,300

8,300

3,100

1,550

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

9,800

8,800

3,260

1,630

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 15 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน
**คุ้มครองน้ำท่วม เพิ่มเบี้ยประกันภัย 700 บาท

 

 
 
 

กรุงเทพประกันภัย

 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

150,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

250,000

8,400

7,500

2,760

1,400

350,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

250,000

9,700

8,650

3,230

1,615

450,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

250,000

10,700

9,550

3,560

1,780

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 10 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน
**ไม่สามารถเลือกทุนประกันภัยได้เอง กรุงเทพประกันภัยเป็นผุ้กำหนดทุนประกันภัยให้ตามความเหมาะสม
**มีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษ 24 ชั่วโมง
**มีส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุกรมธรรม์

 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

 ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

250,000

8,100

7,200

2,700

1,350

200,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

250,000

8,400

7,500

2,800

1,400

300,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

250,000

9,200

8,250

3,060

1,530

400,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

250,000

10,100

9,050

3,360

1,680

500,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

250,000

11,100

9,950

3,700

1,850

600,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

250,000

12,100

10,850

4,030

2,015

700,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/7

100,000/7

250,000

13,100

11,750

4,360

2,180

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง และ รถกระบะจดเก๋ง(4ประตู)
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 10 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน
**ไม่สามารถเลือกทุนประกันภัยได้เอง กรุงเทพประกันภัยเป็นผุ้กำหนดทุนประกันภัยให้ตามความเหมาะสม
**มีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษ 24 ชั่วโมง
**มีส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุกรมธรรม์

 

 
 
 

MSIG ประกันภัย

 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 3 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

2,000

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

7,000

6,350

2,330

2,240

100,000

-

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

7,900

7,150

2,630

2,515

200,000

2,000

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

8,000

7,250

2,660

2,550

200,000

-

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

8,900

8,100

2,960

2,840

300,000

2,000

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

9,000

8,200

3,000

2,875

300,000

-

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

9,900

9,000

3,300

3,150

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

หมายเหตุ 
ทุนประกันภัย 100,000 คุ้มครองสูญหาย , ไฟไหม้ , น้ำท่วมวงเงิน 100,000 บาท
ทุนประกันภัย 200,000 คุ้มครองสูญหาย , ไฟไหม้ , น้ำท่วมวงเงิน 150,000 บาท
ทุนประกันภัย 300,000 คุ้มครองสูญหาย , ไฟไหม้ , น้ำท่วมวงเงิน 200,000 บาท

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ
**ซ่อมอู่ประกัน
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 15 ปียกเว้น ทุนประกันภัย 100,000 ความเสียหายส่วนแรก 2,000 รับประกันไม่จำกัดอายุรถยนต์
**มีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษ 24 ชั่วโมง
**มีส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุกรมธรรม์

 

 
 
 

วิริยะประกันภัย

 

รถเก๋ง + กระบะ 4 ประตู

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

 ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

7,900

7,100

2,630

1,315

200,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

9,800

8,800

3,260

1,630

250,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

10,416

9,350

3,470

1,735

300,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

11,017

9,900

3,670

1,835

350,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

11,609

10,450

3,860

1,930

400,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

12,185

10,950

4,060

2,030

450,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

12,754

11,450

4,250

2,125

500,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

13,322

12,000

4,440

2,220

550,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

13,891

12,500

4,630

2,315

600,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

14,451

13,000

4,810

2,405

650,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

15,004

13,500

5,000

2,500

700,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

15,557

14,000

5,180

2,590

750,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

16,109

14,500

5,360

2,680

800,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

16,663

15,000

5,550

2,775

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 

รถกระบะตอนครึ่ง , กระบะตอนเดียว (320) , รถโดยสารส่วนบุคคล (210)

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

 ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

7,900

7,100

2,630

1,315

200,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

11,690

10,500

3,895

1,945

250,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

12,285

11,050

4,095

2,045

300,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

12,861

11,550

4,285

2,140

350,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

13,432

12,100

4,475

2,235

400,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

14,000

12,600

4,660

2,330

450,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

14,557

13,100

4,850

2,425

500,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

15,113

13,600

5,035

2,515

550,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

15,669

14,100

5,220

2,610

600,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

16,219

14,600

5,400

2,700

650,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

16,769

15,100

5,585

2,790

700,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

17,311

15,600

5,770

2,885

750,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

17,861

16,050

5,950

2,975

800,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

50,000/6

50,000/6

200,000

18,404

16,550

6,130

3,065

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 7 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน
**ตรวจสภาพรถยนต์ทุกทุนประกัน
**รับประกันภัยรถยนต์ยุโรป

 

 
 
 

เอเชียประกันภัย

 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/4

100,000/4

300,000

7,900

6,800

2,630

1,315

200,000

-

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/4

100,000/4

300,000

8,500

7,350

2,830

1,415

100,000(กันน้ำ)

-

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/4

100,000/4

300,000

8,300

7,300

2,760

1,380

200,000(น้ำท่วม)

-

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/4

100,000/4

300,000

8,900

7,700

2,960

1,480

150,000

2,000

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/4

100,000/4

300,000

8,400

7,350

2,800

1,400

200,000

2,000

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/4

100,000/4

300,000

8,900

7,700

2,960

1,480

250,000

2,000

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/4

100,000/4

300,000

9,400

8,150

3,130

1,560

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ , ตู้ส่วนบุคคล
**รับประกันภัยไม่จำกัดอายุรถยนต์
**ซ่อมอู่ประกัน
**รถยนต์ยุโรปเก็บค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 1,000 บาท

 

 
 
 

เมืองไทยประกันภัย

 
เก๋ง(เอเซีย)

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 6 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

7,900

7,150

2,630

1,315

150,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

8,100

7,350

2,700

1,350

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

8,300

7,500

2,760

1,380

250,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

8,500

7,700

2,830

1,415

300,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

8,700

7,900

2,900

1,450

350,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

8,900

8,050

2,960

1,480

400,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,100

8,250

3,030

1,515

450,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,300

8,450

3,100

1,550

500,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,500

8,600

3,160

1,580

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 
เก๋ง(ยุโรป)

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

 ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,400

8,500

3,130

1,560

150,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,600

8,700

3,200

1,600

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,800

8,900

3,260

1,630

250,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

10,000

9,050

3,330

1,660

300,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

10,200

9,250

3,400

1,700

350,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

10,400

9,450

3,460

1,730

400,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

10,600

9,600

3,530

1,760

450,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

10,800

9,800

3,600

1,800

500,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

11,000

9,990

3,660

1,830

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 
กระบะ

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

 ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

8,900

8,050

2,960

1,480

150,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,100

8,250

3,030

1,515

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,300

8,450

3,100

1,550

250,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,500

8,600

3,160

1,580

300,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,700

8,800

3,230

1,615

350,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,900

8,980

3,300

1,650

400,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

10,100

9,150

3,360

1,680

450,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

10,600

9,600

3,530

1,760

500,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

11,100

10,100

3,700

1,850

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 
     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 15 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน

 

 
 
 

แอ็กซ่าประกันภัย

 
 

รถเอเชีย ส่วนแรก 2,000

 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 6 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

7,050

6,600

2,350

1,175

150,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

7,300

6,850

2,430

1,215

200,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

7,800

7,300

2,600

1,300

250,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

8,150

7,650

2,710

1,355

300,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

8,350

7,800

2,780

1,390

350,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

8,550

8,050

2,850

1,425

400,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

8,750

8,250

2,910

1,455

450,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

9,100

8,550

3,030

1,515

500,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

9,400

8,850

3,130

1,560

550,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

9,800

9,250

3,260

1,630

600,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

10,150

9,550

3,380

1,690

650,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

10,550

9,950

3,510

1,755

700,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

10,950

10,300

3,650

1,825

750,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

11,300

10,650

3,765

1,880

800,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

11,700

11,000

3,900

1,950

850,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

12,050

11,350

4,015

2,000

900,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

12,450

11,750

4,150

2,075

950,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

12,850

12,100

4,280

2,140

1,000,000

2,000

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

13,200

12,450

4,400

2,200

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 

รถเอเชียไม่มีความเสียหายส่วนแรก

 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 6 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

9,150

8,550

3,050

1,525

150,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

9,600

8,950

3,200

1,600

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

10,100

9,450

3,360

1,680

250,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

10,500

9,850

3,500

1,750

300,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

10,700

10,000

3,560

1,780

350,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

10,900

10,250

3,630

1,810

400,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

11,250

10,550

3,750

1,875

450,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

11,650

11,000

3,880

1,940

500,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

11,950

11,200

3,980

1,990

550,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

12,350

11,650

4,110

2,050

600,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

12,750

11,950

4,250

2,125

650,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

13,300

12,550

4,430

2,210

700,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

13,700

12,900

4,560

2,280

750,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

14,100

13,300

4,700

2,350

800,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

14,500

13,650

4,830

2,410

850,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

15,050

14,200

5,010

2,500

900,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

15,450

14,500

5,150

2,570

950,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

15,850

14,950

5,280

2,640

1,000,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

16,250

15,300

5,410

2,700

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 

รถยุโรปไม่มีความเสียหายส่วนแรก

 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 6 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

10,700

10,000

3,560

1,780

150,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

11,150

10,500

3,710

1,850

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

11,750

11,000

3,910

1,950

250,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

12,250

11,550

4,080

2,040

300,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

12,500

11,800

4,160

2,080

350,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

12,700

11,900

4,230

2,110

400,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

13,100

12,300

4,360

2,180

450,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

13,550

12,750

4,510

2,250

500,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

13,900

13,100

4,630

2,310

550,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

14,400

13,500

4,800

2,400

600,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

14,900

14,000

4,960

2,480

650,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

15,500

14,600

5,160

2,580

700,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

15,950

15,000

5,310

2,650

750,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

16,450

15,500

5,480

2,740

800,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

16,900

15,900

5,630

2,810

850,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

17,500

16,500

5,830

2,910

900,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

18,000

17,000

6,000

3,000

950,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

18,500

17,400

6,160

3,080

1,000,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

300,000

18,950

17,800

6,310

3,150

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ , ตู้ส่วนบุคคล
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 20 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน
**มีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษ 24 ชั่วโมง

 

 
 
 

ประกันภัยไทยวิวัฒน์

 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,500,000

100,000/7

100,000/7

200,000

7,800

7,200

-

-

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,500,000

100,000/7

100,000/7

200,000

8,800

8,150

-

-

300,000

-

1,000,000

10,000,000

1,500,000

100,000/7

100,000/7

200,000

9,800

9,100

-

-

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ
**ทุนประกันภัย 100,000 รับประกันภัยไม่จำกัดอายุรถยนต์
**ทุนประกันภัย 200,000 รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 7  ปี(เก๋ง)  5 ปี (กระบะ)แนบประกันภัย 2+ หรือ ชั้น 1 เดิม
**ทุนประกันภัย 300,000 รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 5  ปี(เก๋ง)  3 ปี (กระบะ) แนบประกันภัย 2+ หรือ ชั้น 1 เดิม
**ซ่อมอู่ประกันและ ศูนย์ในเครือตามเงื่อนไขของบริษัท
**มีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษ 24 ชั่วโมง
**รับประกันภัยไม่จำกัดอายุรถยนต์
**รับประกันภัยรถยนต์ยุโรป
**ชำระเงินสดเข้าบริษัทประกันภัยในวันแจ้งงาน

 

 
 
 

กรุงไทยพาณิชประกันภัย

 
 
รถเก๋ง

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

7,500

6,900

-

-

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

8,500

7,850

-

-

300,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

9,500

8,800

-

-

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 
รถกระบะ

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

ชีวิต/คน

ชีวิต/ครั้ง

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

8,700

8,000

-

-

200,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

10,200

9,450

-

-

300,000

-

1,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

100,000/5

200,000

11,700

10,800

-

-

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 12 ปี
**ซ่อมอู่ประกันทั่วไป และ อู่ในสัญญาของบริษัท
**ชำระเงินสดเข้าบริษัทประกันภัยในวันแจ้งงาน
**มีส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุกรมธรรม์

 

 
 
 

อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย

 
 

 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

 ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

2,000

500,000

10,000,000

1,000,000

50,000

50,000

300,000

6,800

6,100

2,260

1,130

200,000

2,000

500,000

10,000,000

1,000,000

50,000

50,000

300,000

8,100

7,250

2,680

1,350

300,000

2,000

500,000

10,000,000

1,000,000

50,000

50,000

300,000

9,200

8,250

3,060

1,530

100,000

2,000

1,000,000

10,000,000

2,000,000

100,000

100,000

300,000

7,700

6,800

2,560

1,280

200,000

2,000

1,000,000

10,000,000

2,000,000

100,000

100,000

300,000

8,500

7,550

2,830

1,415

300,000

2,000

1,000,000

10,000,000

2,000,000

100,000

100,000

300,000

9,300

8,350

3,080

1,550

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อน บัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

 ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

500,000

10,000,000

1,000,000

50,000

50,000

300,000

7,200

6,400

2,400

1,200

200,000

-

500,000

10,000,000

1,000,000

50,000

50,000

300,000

8,200

7,250

2,730

1,360

300,000

-

500,000

10,000,000

1,000,000

50,000

50,000

300,000

9,300

8,250

3,100

1,550

100,000

-

1,000,000

10,000,000

2,000,000

100,000

100,000

300,000

8,200

7,250

2,730

1,360

200,000

-

1,000,000

10,000,000

2,000,000

100,000

100,000

300,000

9,000

8,000

3,000

1,500

300,000

-

1,000,000

10,000,000

2,000,000

100,000

100,000

300,000

9,800

8,700

3,260

1,630

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 15 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน
**คุ้มครองประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล รถเก๋ง 7 คน , รถกระบะ 3 คน
**คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งนอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ไม่เกินชิ้นละ 3,000 บาท รวมกัน ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง
**มีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษ 24 ชั่วโมง

 

 
 
 

เคเอสเคประกันภัย

 
 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

 ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

 ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

100,000

-

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000

100,000

300,000

7,500

6,800

2,500

1,250

150,000

-

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000

100,000

300,000

8,000

7,150

2,660

1,330

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 
 
     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 
 
 


**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ , ตู้ส่วนบุคคล
**คุ้มครองประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล รถเก๋ง 7 คน , รถกระบะ 3 คน , ตู้ 12 คน
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 20 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน

 

 
 
 

นวกิจประกันภัย

 
  รถเก๋ง  
 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

 ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

 ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

150,000

-

500,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

50,000/5

200,000

7,800

7,300

2,600

1,300

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 
     
 

รถกระบะ , รถตู้

 
 

ทุนประกันภัย

ส่วนแรก

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

เบี้ยประกัน

ผ่อน
3 งวด

ผ่อนบัตร 6 งวด

 

 

 ชีวิต/คน

 ชีวิต/ครั้ง

 ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ/คน

 ค่ารักษา/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

ราคาปกติ

พิเศษ(สด)

 

 

150,000

-

300,000

10,000,000

1,000,000

100,000/5

50,000/5

200,000

7,800

7,300

2,600

1,300

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

 
 
     
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
 
 
 


**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ , ตู้ส่วนบุคคล
**คุ้มครองประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล รถเก๋ง 7 คน , รถกระบะ 3 คน , ตู้ 12 คน
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 20 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน