01-bg-banner

ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันรถยนต์2พลัส ประกันรถยนต์3พลัส

ประกันรถยนต์ชั้น 1 (ราคาถูก)

     เงื่อนไขของประกันชั้น 1 ประเภทนี้ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งคู่กรณี และ ของรถยนต์คันเอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สิน , ชีวิตร่างกาย อนามัย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกันอุบัติเหตุ และ ค่ารักษาพยาบาล รวมไปจนถึง ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีความผิดทางอาญา เช่นเดียวกันกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทั่วๆไป แต่จะมีเงื่อนไขว่ารถยนต์คันเอาประกันภัย จะต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ได้กำหนดไว้ ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ซึ่งประกันประเภทนี้ ราคาจะถูกกว่าประกันชั้น1 ทั่วๆไปค่อนข้างมาก โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป

กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ทุนประกันภัย ส่วนแรก อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
ค่ารักษา
(ผู้ทำ)
ประกันตัว ผู้ขับขี่ (ผู้ทำ) ชีวิต/คน (บุคคลอื่น) ชีวิต/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน (บุคคลอื่น) เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 3 งวด ผ่อนบัตร 6 งวด
200,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 8,600 7,800 2,860 -
300,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 9,150 8,300 3,050 -
400,000 5,000 100,000 1000,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 9,610 8,700 3,200 -
500,000 5,000 100,000 1000,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,440 10,370 3,800 -
600,000 5,000 100,000 1000,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 12,300 11,160 4,100 -
700,000 5,000 100,000 1000,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 13,450 12,200 4,480 -
800,000 5,000 100,000 1000,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 15,300 13,890 5,100 -
900,000 5,000 100,000 1000,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 16,500 14,960 5,500 -

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

เงื่อนไข
1. รับประกันรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี
2. มีบริการรถฉุกเฉินพิเศษทั่วประเทศ ในกรณีแบตหมด รถน็อก น้ำมันหมด และอื่นอีกมากมาย บริษัทพร้อมให้บริการรถลากจูงพิเศษสำหรับลูกค้าฟรี! ตามเงื่อนไขของบริษัท
3. ลูกค้าไม่สามารถเลือกทุนประกันภัยได้เอง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

MSIGประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

สำหรับรถยนต์ vios , yaris , avanza , city , jazz , march

ทุนประกันภัย ส่วนแรก อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
ค่ารักษา
(ผู้ทำ)
ประกันตัว ผู้ขับขี่ (ผู้ทำ) ชีวิต/คน (บุคคลอื่น) ชีวิต/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน (บุคคลอื่น) เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 3 งวด ผ่อนบัตร 6 งวด
200,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 9,670 9,000 3,200 -
250,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 9,670 9,000 3,200 -
300,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 9,670 9,000 3,200 -
350,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 9,670 9,000 3,200 -
400,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 9,670 9,000 3,200 -
450,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 9,670 9,000 3,200 -
500,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,207 9,600 3,400 -

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862   และ 086-4066039

สำหรับรถยนต์ altis , tiida , fiesta , mazda 2

ทุนประกันภัย ส่วนแรก อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
ค่ารักษา
(ผู้ทำ)
ประกันตัว ผู้ขับขี่ (ผู้ทำ) ชีวิต/คน (บุคคลอื่น) ชีวิต/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน (บุคคลอื่น) เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 3 งวด ผ่อนบัตร 6 งวด
200,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,207 9,600 3,400 -
250,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,207 9,600 3,400 -
300,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,207 9,600 3,400 -
350,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,207 9,600 3,400 -
400,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,207 9,600 3,400 -
450,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,744 9,990 3,560 -
500,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,818 11,000 3,920 -
550,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 12,892 11,950 4,280 -
600,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 15,215 14,200 5,050 -

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

สำหรับรถยนต์ innova , wish , civic , lancer , focus , mazda 3 , optra

ทุนประกันภัย ส่วนแรก อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
ค่ารักษา
(ผู้ทำ)
ประกันตัว ผู้ขับขี่ (ผู้ทำ) ชีวิต/คน (บุคคลอื่น) ชีวิต/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน (บุคคลอื่น) เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 3 งวด ผ่อนบัตร 6 งวด
300,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,744 9,990 3,560 -
350,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,744 9,990 3,560 -
400,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,744 9,990 3,560 -
450,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,744 9,990 3,560 -
500,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,744 9,990 3,560 -
550,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,818 11,000 3,920 -
600,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 12,892 11,950 4,280 -
700,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 13,430 12,500 4,450 -
800,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 16,124 15,200 5,350 -

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

สำหรับรถยนต์ camry , fortuner , accord , cr-v , teana , mu-7 , pajero sport , captiva

ทุนประกันภัย ส่วนแรก อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
ค่ารักษา
(ผู้ทำ)
ประกันตัว ผู้ขับขี่ (ผู้ทำ) ชีวิต/คน (บุคคลอื่น) ชีวิต/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน (บุคคลอื่น) เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 3 งวด ผ่อนบัตร 6 งวด
400,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,818 11,000 3,920 -
450,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,818 11,000 3,920 -
500,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,818 11,000 3,920 -
550,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,818 11,000 3,920 -
600,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,818 11,000 3,920 -
700,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,818 11,000 3,920 -
800,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 12,892 11,950 4,280 -
900,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 15,779 14,900 5,250 -
1,000,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 19,085 18,000 6,350 -

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

สำหรับรถยนต์ pick up 4 ประตู  toyota , ford , nissan , isuzu , mazda , mitsubishi , chevrolet

ทุนประกันภัย ส่วนแรก อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
ค่ารักษา
(ผู้ทำ)
ประกันตัว ผู้ขับขี่ (ผู้ทำ) ชีวิต/คน (บุคคลอื่น) ชีวิต/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน (บุคคลอื่น) เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 3 งวด ผ่อนบัตร 6 งวด
200,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,207 9,600 3,400 -
250,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,207 9,600 3,400 -
300,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,207 9,600 3,400 -
350,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,207 9,600 3,400 -
400,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,207 9,600 3,400 -
450,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,207 9,600 3,400 -
500,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,744 9,990 3,560 -
550,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,281 10,500 3,750 -
600,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,818 11,000 3,920 -

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

สำหรับรถยนต์ pick up 320  toyota , ford , nissan , isuzu , mazda , mitsubishi , chevrolet

ทุนประกันภัย ส่วนแรก อุบัติเหตุ
(ผู้ทำ)
ค่ารักษา
(ผู้ทำ)
ประกันตัว ผู้ขับขี่ (ผู้ทำ) ชีวิต/คน (บุคคลอื่น) ชีวิต/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน (บุคคลอื่น) เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 3 งวด ผ่อนบัตร 6 งวด
200,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,744 9,990 3,560 -
250,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,744 9,990 3,560 -
300,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 10,744 9,990 3,560 -
350,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,818 11,000 3,920 -
400,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 11,818 11,000 3,920 -
450,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 12,892 11,950 4,280 -
500,000 5,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 13,967 13,000 4,650 -

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

เงื่อนไข
1. รับประกันรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี
2. มีการเก็บค่าเสียหายส่วนแรกที่เกิดกับตัวรถใน 2 ครั้งแรกเท่านั้น ความรับผิดส่วนแรก 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
3. มีบริการรถฉุกเฉินพิเศษทั่วประเทศ ในกรณีแบตหมด รถน็อก น้ำมันหมด และอื่นอีกมากมาย บริษัทพร้อมให้บริการรถลากจูงพิเศษสำหรับลูกค้าฟรี! ตามเงื่อนไขของบริษัท

แอกซ่าประกันภัย

รถเก๋ง(ซ่อมอู่)

ทุนประกันภัย ส่วนแรก ชีวิต/คน (บุคคลอื่น) ชีวิต/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน (บุคคลอื่น) อุบัติเหตุ (ผู้ทำ) ค่ารักษา (ผู้ทำ) ประกันตัว ผู้ขับขี่ (ผู้ทำ) เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 3 งวด ผ่อนบัตร 6 งวด
200,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 9,700 9,200 3,230 1,615
250,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 10,000 9,400 3,330 1,665
300,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 10,300 9,700 3,430 1,715
350,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 10,600 10,000 3,530 1,765
400,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 10,900 10,200 3,630 1,815
450,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 11,200 10,500 3,730 1,865
500,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 11,500 10,800 3,830 1,915
550,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 11,800 11,100 3,930 1,965
600,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 12,100 11,400 4,030 2,015
650,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 12,400 11,700 4,130 2,060
700,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 12,700 12,000 4,230 2,110
750,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 13,00 12,200 4,330 2,160
800,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 13,600 12,800 4,530 2,260
850,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 14,200 13,400 4,730 2,360
900,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 14,800 14,000 4,930 2,460
950,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 15,400 14,600 5,130 2,560
1,000,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 16,000 15,200 5,330 2,660

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

รถกระบะ(ซ่อมอู่)

ทุนประกันภัย ส่วนแรก ชีวิต/คน (บุคคลอื่น) ชีวิต/ครั้ง (บุคคลอื่น) ทรัพย์สิน (บุคคลอื่น) อุบัติเหตุ (ผู้ทำ) ค่ารักษา (ผู้ทำ) ประกันตัว ผู้ขับขี่ (ผู้ทำ) เบี้ยประกัน ราคาปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ (สด) ผ่อน 3 งวด ผ่อนบัตร 6 งวด
200,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 10,000 9,400 3,330 1,665
250,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 10,500 9,900 3,500 1,750
300,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 11,000 10,400 3,660 1,830
350,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 11,500 10,900 3,830 1,915
400,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 12,000 11,400 4,000 2,00
450,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 12,500 11,900 4,160 2,080
500,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 13,000 12,400 4,330 2,160
550,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 13,500 12,800 4,500 2,250
600,000 5,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000/7 100,000/7 200,000 14,000 13,300 4,660 2,330

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 082-4444862 และ 086-4066039

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

เงื่อนไข
**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 15 ปี
**มีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษ 24 ชั่วโมง
**ไม่รับรถที่ทำการดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน โหลดเตี้ย ยกสูง หรือรถยนต์นำเข้าทุกประเภท

footer-p01

footer-p05 1789 ซ.พระราม 3 ที่ 41 ถนนพระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ 10120

footer-p06 082-4444862 , 084-2244228 , 086-4066039 , 02-6834219

footer-p07 mr-insure@hotmail.com, eak.misterinsure@gmail.com

footer-p04

มิสเตอร์อินชัวร์ดอทคอม
ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยเลขที่
5704029000

ใบอนุญาตทะเบียนการค้าเลขที่
3101203439087

ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัยได้ที่
สายด่วน กรมการประกันภัย โทร 1186

© 2015 MisterInsure.com. All rights reserved.
Open