วิริยะประกันภัย คว้าบริษัทประกันวินาศภัยภัยดีเด่น ประจำปี 2555

20130210125909-1

รางวัลด้านประกันภัยรถยนต์ ที่ได้มีการจัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทประกันภัยดีเด่นนั้น ตกเป็นบริษัทประกันภัยรายใหญ่อย่าง วิริยะประกันภัย โดยในปีนี้ทางบริษัทกรุงเทพประกันภัย ไม่มีการขอเข้าร่วมพิจารณาในการรับรางวัลแต่อย่างใด โดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นมีดังนี้

อันดับที่ 1 บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)

อันดับที่ 2 บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) และ บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน)

อันดับที่ 3 บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) และ บริษัทกลางคุ้มครองผุ้ประสบภัยจากรถ จำกัด

อีกทั้งยังได้มีการแจกรางวัลบริษัทที่มีพัฒนาการดีเด่น ได้แก่ บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) , บริษัทโอสถสภาประกันภัย จำกัด(มหาชน) และ บริษัทเอซไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ จำกัด