ประกันชั้น 2 พลัส, 3 พลัส, 3 ธรรมดา ขายดี

อันดับ 1 อัลลิอันซ์  ซีพี ประกันภัย 25%
อันดับ 2 เมืองไทยประกันภัย 21%
อันดับ 3 กรุงเทพประกันภัย 19%
อันดับ 4 เทเวศประกันภัย 14%
อันดับ 5 ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย
13%
อันดับ 6 อื่นๆ 8%

ประกันชั้น 1 ขายดี

อันดับ 1 กรุงเทพประกันภัย 27%
อันดับ 2 วิริยะประกันภัย 25%
อันดับ 3 ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย
19%
อันดับ 4 เมืองไทยประกันภัย 17%
อันดับ 5 MSIG ประกันภัย 8%
อันดับ 6 อื่นๆ 4%

มิสเตอร์อินชัวร์ดอทคอม
ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยเลขที่
5404023728

ใบอนุญาตทะเบียนการค้าเลขที่
3101203439087

ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัยได้ที่
สายด่วน กรมการประกันภัย โทร 1186

 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
หรือโทร  082-4444862, 086-4066039
ทำ ประกันภัยรถยนต์ ทั้งที เอาที่สบายใจเลยดีกว่า
พิเศษ!! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ กสิกร ซิตี้แบงค์
รับสิทธิ์ผ่อนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ดอกเบี้ย 0% ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
 
 
 
 
เมืองไทยประกันภัย
 
เมืองไทยประกันภัย
ราคาปกติ  8,300  บาท
พิเศษ  7,500  บาท
 
 
 
อัลลิอันซ์ ซีพีประกันภัย
 
เมืองไทยประกันภัย
ราคาปกติ  8,300  บาท
พิเศษ  7,200  บาท
 
 
 
กรุงเทพประกันภัย
 
กรุงเทพประกันภัย
ราคาปกติ  8,400  บาท
พิเศษ  7,500  บาท
 
 
เทเวศประกันภัย
(ออกกรมธรรม์ได้เลย)
 
MSIG ประกันภัย
ราคาปกติ   8,300  บาท
พิเศษ   7,350  บาท
 
 
 
MSIG ประกันภัย
 
MSIG ประกันภัย
ราคาปกติ   7,900  บาท
พิเศษ   7,150  บาท
 
 
 
เอเชียประกันภัย
(ออกกรมธรรม์ได้เลย)
 
แอกซ่าประกันภัย
ราคาปกติ  7,900   บาท
พิเศษ  6,800 บาท
 
 
<< ดูสินค้า 2 พลัสทั้งหมด >>
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
หรือโทร  082-4444862, 086-4066039
ทำ ประกันภัยรถยนต์ ทั้งที เอาที่สบายใจเลยดีกว่า
พิเศษ!! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ กสิกร ซิตี้แบงค์
รับสิทธิ์ผ่อนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ดอกเบี้ย 0% ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
 
 
 
 
วิริยะประกันภัย
 
กรุงเทพประกันภัย
ราคาปกติ   7,200  บาท
พิเศษ   6,600  บาท
 
 
 
อัลลิอันซ์ ซีพีประกันภัย
(ออกกรมธรรม์ได้เลย)
 
MSIG ประกันภัย
ราคาปกติ   7,100  บาท
พิเศษ  6,100  บาท
 
 
 
เจ้าพระยาประกันภัย
(ออกกรมธรรม์ได้เลย)
 
MSIG ประกันภัย
ราคาปกติ   6,600  บาท
พิเศษ  5,740  บาท
 
 
เทเวศประกันภัย
(ออกกรมธรรม์ได้เลย)
 
MSIG ประกันภัย
ราคาปกติ   7,400  บาท
พิเศษ 6,600  บาท
 
 
 
ไทยพาณิชย์สามัคคี
 
ไทยพาณิชย์สามัคคี
ราคาปกติ   7,000  บาท
พิเศษ  6,259  บาท
 
 
 

ประกันภัย ไทยวิวัฒน์

 
เมืองไทยประกันภัย
ราคาปกติ   6,800  บาท
พิเศษ  6,259 บาท
 
 
<< ดูสินค้า 3 พลัสทั้งหมด >>
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
หรือโทร  082-4444862, 086-4066039
ทำ ประกันภัยรถยนต์ ทั้งที เอาที่สบายใจเลยดีกว่า
พิเศษ!! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ กสิกร ซิตี้แบงค์
รับสิทธิ์ผ่อนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ดอกเบี้ย 0% ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
 
 
 
 
เจ้าพระยาประกันภัย
(กันเหนียว) ขายดี
 
ราคาปกติ   1,850  บาท
พิเศษ   1,699  บาท
 
 
 
อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย 
(2 In 1 saved)
 
ราคาปกติ   2,155  บาท
พิเศษ   2,059  บาท
 
 
เมืองไทยประกันภัย ขายดี
 
ราคาปกติ   2,300  บาท
พิเศษ   2,199  บาท
 
 
 
MSIG ประกันภัย (2 in 1 wow)
 
ราคาปกติ  2,400  บาท
พิเศษ   2,299  บาท
 
 
<< สินค้า 3 ธรรมดาทั้งหมด >>
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
หรือโทร  082-4444862, 086-4066039
ทำ "ประกันภัยรถยนต์" ทั้งที เอาที่สบายใจเลยดีกว่า
พิเศษ!! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ กสิกร ซิตี้แบงค์
รับสิทธิ์ผ่อนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ดอกเบี้ย 0% ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ