ประกันชั้น 2 พลัส, 3 พลัส, 3 ธรรมดา ขายดี

อันดับ 1 อัลลิอันซ์  ซีพี ประกันภัย 25%
อันดับ 2 เมืองไทยประกันภัย 21%
อันดับ 3 กรุงเทพประกันภัย 19%
อันดับ 4 เทเวศประกันภัย 14%
อันดับ 5 ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย
13%
อันดับ 6 อื่นๆ 8%

ประกันชั้น 1 ขายดี

อันดับ 1 กรุงเทพประกันภัย 27%
อันดับ 2 วิริยะประกันภัย 25%
อันดับ 3 ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย
19%
อันดับ 4 เมืองไทยประกันภัย 17%
อันดับ 5 MSIG ประกันภัย 8%
อันดับ 6 อื่นๆ 4%

มิสเตอร์อินชัวร์ดอทคอม
ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยเลขที่
5404023728

ใบอนุญาตทะเบียนการค้าเลขที่
3101203439087

ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัยได้ที่
สายด่วน กรมการประกันภัย โทร 1186

 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
หรือโทร  082-4444862, 086-4066039
ทำ ประกันภัยรถยนต์ ทั้งที เอาที่สบายใจเลยดีกว่า
พิเศษ!! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ กสิกร ซิตี้แบงค์
รับสิทธิ์ผ่อนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ดอกเบี้ย 0% ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
 
 
 
 
ความคุ้มครองประกันรถยนต์2+
**เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันรถยนต์ชั้น1มากที่สุด โดยให้ความคุ้มครองดังนี้ คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกันภัย อันเกิดจากการชน ประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล ของผู้โดยสารในรถยนต์ และคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองชีวิตร่างกาย อนามัย บุคคลภาย นอก แต่มีเงื่อนไขพิเศษคือจะคุ้มครองซ่อมรถยนต์ของเรา ได้ก็ต่อเมื่อรถยนต์ของเราเกิดเหตุจากรถยนต์ชนกับ ยานพาหนะทางบกที่เดินด้วยเครื่อจักรกลเท่านั้น
 
 
เมืองไทยประกันภัย
 
เมืองไทยประกันภัย
ราคาปกติ  8,300  บาท
พิเศษ  7,500  บาท
 
 
 
อัลลิอันซ์ ซีพีประกันภัย
 
เมืองไทยประกันภัย
ราคาปกติ  7,200  บาท
พิเศษ  6,400  บาท
 
 
 
กรุงเทพประกันภัย
 
กรุงเทพประกันภัย
ราคาปกติ  8,400  บาท
พิเศษ  7,500  บาท
 
 
เทเวศประกันภัย
(ออกกรมธรรม์ได้เลย)
 
MSIG ประกันภัย
ราคาปกติ   8,300  บาท
พิเศษ   7,350  บาท
 
 
 
MSIG ประกันภัย
 
MSIG ประกันภัย
ราคาปกติ   7,900  บาท
พิเศษ   7,150  บาท
 
 
 
เอเชียประกันภัย
(ออกกรมธรรม์ได้เลย)
 
แอกซ่าประกันภัย
ราคาปกติ  7,900   บาท
พิเศษ  6,800 บาท
 
 
<< ดูสินค้า 2 พลัสทั้งหมด >>
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
หรือโทร  082-4444862, 086-4066039
ทำ ประกันภัยรถยนต์ ทั้งที เอาที่สบายใจเลยดีกว่า
พิเศษ!! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ กสิกร ซิตี้แบงค์
รับสิทธิ์ผ่อนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ดอกเบี้ย 0% ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
 
 
 
 
**เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันรถยนต์ชั้น2+ เพราะคุ้มครองรถยนต์คันเอาประกัน แต่จะไม่คุ้มครองหากรถยนต์คันเอาประกันภัยเกิดสูญหายหรือไฟไหม้ ในส่วนของประกันอุบัติเหตุและค่ารักษา พยาบาลของผู้โดยสารในรถยนต์คุ้มครองทั้งหมด และคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก และชีวิตร่างการและ อนามัยของบุคคลภายนอก และมีเงื่อนไขพิเศษที่เหมือนกับประกันรถยนต์ชั้น2+ คือ จะคุ้มครองซ่อมรถยนต์ ของเราได้ก็ต่อเมื่อรถยนต์ของเราเกิดเหตุจากรถยนต์ชนกับยานพาหนะทางบกที่เดินด้วยเครื่อจักรกลเท่านั้น
 
 
วิริยะประกันภัย
 
กรุงเทพประกันภัย
ราคาปกติ   7,200  บาท
พิเศษ   6,600  บาท
 
 
 
อัลลิอันซ์ ซีพีประกันภัย
(ออกกรมธรรม์ได้เลย)
 
MSIG ประกันภัย
ราคาปกติ   6,500  บาท
พิเศษ  5,750  บาท
 
 
 
เจ้าพระยาประกันภัย
(ออกกรมธรรม์ได้เลย)
 
MSIG ประกันภัย
ราคาปกติ   6,600  บาท
พิเศษ  5,740  บาท
 
 
เทเวศประกันภัย
(ออกกรมธรรม์ได้เลย)
 
MSIG ประกันภัย
ราคาปกติ   7,400  บาท
พิเศษ 6,600  บาท
 
 
 
ไทยพาณิชย์สามัคคี
 
ไทยพาณิชย์สามัคคี
ราคาปกติ   7,000  บาท
พิเศษ  6,259  บาท
 
 
<< ดูสินค้า 3 พลัสทั้งหมด >>
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
หรือโทร  082-4444862, 086-4066039
ทำ ประกันภัยรถยนต์ ทั้งที เอาที่สบายใจเลยดีกว่า
พิเศษ!! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ กสิกร ซิตี้แบงค์
รับสิทธิ์ผ่อนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ดอกเบี้ย 0% ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
 
 
 
  **ประกันรถยนต์ที่เน้นให้ความคุ้มครองกับบุคคลภายนอกทั้งทรัพย์สิน ร่างกาย ชีวิต และอนามัย ของบุคคล ภายนอก ในส่วนของประกันรถยนต์ชั้น3 จะไม่คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัย แต่จะให้ความคุ้มครองเพียง อุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลของผู้โดยสารในรถของเราเท่านั้น  
     
 
เจ้าพระยาประกันภัย
(กันเหนียว) ขายดี
 
ราคาปกติ   2,000  บาท
พิเศษ   1,850  บาท
 
 
 
อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย 
(2 In 1 saved)
 
ราคาปกติ   2,200  บาท
พิเศษ   2,100  บาท
 
 
MSIG ประกันภัย (2 in 1 wow)
 
ราคาปกติ  2,400  บาท
พิเศษ   2,299  บาท
 
 
<< สินค้า 3 ธรรมดาทั้งหมด >>
<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน>>
หรือโทร  082-4444862, 086-4066039
ทำ "ประกันภัยรถยนต์" ทั้งที เอาที่สบายใจเลยดีกว่า
พิเศษ!! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ กสิกร ซิตี้แบงค์
รับสิทธิ์ผ่อนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ดอกเบี้ย 0% ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ